Zebrano 27 litrów krwi – po raz kolejny podchorążowie, studenci i inni dawcy pokazali, że potrafią dzielić się tym co mają najcenniejszego.

Ostatnia w tym roku kalendarzowym akcja krwiodawstwa na terenie Uczelni stanowiła zwieńczenie owocnej współpracy pomiędzy Uczelnianym Klubem HDK a Terenową Stacją Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

Liczymy na dalszą hojność naszych krwiodawców i życzymy wszystkim dużo zdrowia w nowym roku 2015.

Back to top