W WSOWL w miłej i świątecznej atmosferze odbyło się spotkanie wigilijne podoficerów.

W spotkaniu uczestniczyli: Rektor-Komendant płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr oraz ks. mjr Marcin Kwiatkowski.

W trakcie składania życzeń świątecznych oraz noworocznych padło wiele ciepłych słów z ust Rektora-Komendanta pod adresem podoficerów oraz ich rodzin, a także podziękowania za trud i wysiłek włożony w trakcie codziennej służby. Rektor-Komendant podkreślił ważną rolę, jaką odgrywa korpus podoficerski w funkcjonowanie Uczelni.

Ks. mjr Marcin Kwiatkowski podkreślił uroczysty i świąteczny charakter spotkania oraz udzielił duszpasterskiego błogosławieństwa wszystkim zebranym.

W imieniu podoficerów głos zabrał Pomocnik Komendanta ds. Podoficerów st. chor. sztab. Sławomir Grabczak, który oprócz tradycyjnych życzeń świątecznych i noworocznych podziękował również Rektorowi-Komendantowi za docenianie pracy podoficerów oraz za bardzo dobre relacje z Korpusem podoficerskim.

Każdy z uczestników spotkania miał możliwość tradycyjnego podzielenia się opłatkiem z Rektorem-Komendantem. Na obficie zastawionym stole nie zabrakło tradycyjnych potraw wigilijnych, a świąteczną atmosferę umilały dźwięki kolęd.


zdjęcia: mgr Roksana Borowska

Back to top