Kompania honorowa i delegacja z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych wzięli udział w uroczystości upamiętniającej 76. Rocznicę zamordowania Profesorów Lwowskich na Wzgórzach Wuleckich.

- Naszym obowiązkiem jest pamięć o tych wydarzeniach i ofiarach. Naszym obowiązkiem jest podjąć wszelkie starania, aby zasłona milczenia czy deformacja faktów historycznych nie stała się elementem wymówki, w której przeszłość nie odgrywa żadnej roli w imię interesów przyszłości – powiedział Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas wystąpienia.
Wojewoda podkreślił także, że Wrocław, poprzez swoją tradycję środowisk naukowych, pielęgnuje pamięć o Profesorach Lwowskich.
Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich we Wrocławiu.zdjęcia: DUW

Back to top