Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka wręczył akty mianowani na wyższe stopnie wojskowe oraz powitał żołnierzy rozpoczynających służbę wojskową w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych.

- Mianowania w Uczelni są procesem ciągłym. Liczymy na ciężką i owocną służbę w Państwa wykonaniu – powiedział Rektor-Komendant zwracając się do głównych bohaterów uroczystości.
Na wyższe stopnie wojskowe awansowali: mjr Cezary Lewko, kpt. Mariusz Kalinowski i kpt. Andrzej Niedźwiecki.
W murach WSOWL przywitani zostali: kpt. Lilianna Kaczmarek, kpt. Andrzej Niedźwiecki, por. Jakub Laskowski, por. Adam Kunz i mł. chor. Ryszard Woźniak.


 

Back to top