Kadra i podchorążowie z 1. batalionu szkolnego wzięli udział w uroczystej zmianie posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

- Uroczysta zmiana posterunku honorowego rozpoczęła się w samo południe. W celu nadania wydarzeniu najwyższej rangi, zaproszono do udziału w tej uroczystości jednostki Sił Zbrojnych RP oraz pozostałe służby mundurowe, w związku z czym co tydzień zmianę posterunku realizuje inny pododdział z całego kraju – mówi dowódca wojskowej asysty honorowej ppor. Michał Liberek.


 

Back to top