W Sali Tradycji WSOWL odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przysięgi wojskowej słuchaczy przeniesionych ze studiów cywilnych na studia wojskowe.

- Dzisiaj dokonała się wielka zmiana w życiu Panów. Decyzja o rozpoczęciu służby wojskowej niesie bowiem za sobą kolejne, ważkie wybory. Przed Panami lata trudne i wymagające, ale i pełne wyzwań, możliwości oraz satysfakcji. W lata te wpisać należy także ciężar oczekiwań, tych indywidualnych, ludzkich i tych społecznych. Służba wojskowa to służba Państwu. W jej cieniu nierzadko pozostawać będzie życie prywatne - powiedział Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Lesław Wełyczko podczas uroczystej zbiórki.
Składającym przysięgę duszpasterskiego błogosławieństwa udzielił ks. por. Maksymilian Jezierski.
W tym ważnym w życiu każdego żołnierza wydarzeniu uczestniczyli: rodzice, bliscy i znajomi głównych bohaterów uroczystości, a także kadra i pracownicy Uczelni.


 

Back to top