Podchorążowie wzięli udział w 1. Biegu Pamięci Absolwentów Szkoły Podchorążych w Komorowie. Przed zawodami upamiętnili swych poprzedników z okresu II Rzeczypospolitej symboliczną wiązanką kwiatów z podpisem „Absolwentom Szkoły Podchorążych w Komorowie spadkobiercy Ich tradycji - podchorążowie WSOWL”. Złożyli ją pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W miejscu tym nasi podchorążowie wystawili również wartę honorową w strojach historycznych.

Spośród podchorążych biorących udział w biegu najlepszy czas uzyskał sierż. pchor. Paweł Herman z 4 kompanii szkolnej, który z wynikiem 35.55 zajął 4 miejsce w kategorii open, 2 miejsce w kategorii wiekowej 18-29 oraz 1 miejsce w kategorii mundurowej.
W trakcie biegu i festynu przedstawiciele WSOWL wystawili również stanowisko promocyjne Uczelni. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych przejęła tradycje Szkoły Podchorążych Piechoty z Komorowa, dlatego też członkowie Naukowego Koła Pamięci Narodowej postanowili uczcić ich pamięć poprzez aktywny udział w wydarzeniu zorganizowanym przez stowarzyszenie Ostrów Biega.


 

Back to top