Trzeci rok z rzędu WSOWL była gospodarzem „Tygodnia Międzynarodowego”, który stał się cyklicznym wydarzeniem realizowanym przez Uczelnię.

- Celem spotkań jest wymiana doświadczeń pomiędzy ich uczestnikami, jak również przybliżenie zadań i ogólnych celów funkcjonowania naszej Uczelni, jej historii i tradycji. Pobyt zagranicznych gości w Polsce jest również okazją do złożenia wizyty w wybranej jednostce wojskowej, jak również zaprezentowania uroków Wrocławia i Dolnego Śląska – mówi Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej i Protokołu płk rez. dr Krzysztof Klupa.
W tym roku na zaproszenie Rektora-Komendanta odpowiedziało 5 zagranicznych uczelni wojskowych. W WSOWL gościły delegacje z Akademii Wojskowej w Lizbonie (Portugalia), Królewskiej Akademii Wojskowej w Bredzie (Holandia), Akademii Wojskowej w Wilnie (Litwa), Narodowej Akademii Obrony w Rydze (Łotwa) i Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych w Dreźnie (Niemcy).
Zaproszonym gościom przedstawiono informacje na temat Uczelni. W trakcie wizyty w Sali Tradycji przybliżono historię i tradycje naszej Alma Mater oraz zapoznano z bogatą bazą dydaktyczno-szkoleniową.
Zagraniczne delegacje miały okazję odwiedzić Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, jak również Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.
W ramach bogatego programu kulturalnego goście zwiedzili zamek w Książu oraz Centrum Poznawcze i cały kompleks wrocławskiej Hali Stulecia. Historia i najważniejsze zabytki miasta Wrocławia zostały zaprezentowane w czasie zwiedzania z przewodnikiem.
W ostatnim dniu wizyty delegacje zagraniczne miały możliwość wysłuchania wykładów oficerów Sił Zbrojnych Ukrainy w ramach Programu „Katedra Ad-Hoc”, na temat konfliktu zbrojnego w Donbasie.


 

Back to top