7 czerwca br. odbyło się spotkanie inaugurujące trzydniowe ćwiczenie KRYZYS-17, które otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk. dr hab. inż. Witalis Pellowski, podkreślając w swojej wypowiedzi między innymi, że bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb każdego człowieka.

Następnie głos zabrał zastępca kierownika ćwiczenia płk rez. dr Krzysztof Klupa, który zaznaczył, iż z uwagi na dynamiczny charakter ćwiczeń priorytetem jest przestrzeganie warunków bezpieczeństwa. Zastępca kierownika ćwiczenia podkreślił również, iż bardzo ważne jest, aby studenci potrafili wykorzystać w praktyce zdobytą w salach wykładowych wiedzę.

Szef Sztabu ppłk dr inż. Norbert Świętochowski przekazał informacje organizacyjne o przebiegu ćwiczenia KRYZYS – 17. Poinformował także uczestników o dostępności systemu łączności TETRA, do korzystania z którego uprawnione są osoby funkcyjne poszczególnych komórek zadaniowych.

Szef Zespołu Autorskiego dr Marta Busłowicz przekazała informacje dotyczące scenariusza dzisiejszego dnia ćwiczeń. Jednym z pierwszych ćwiczonych elementów będzie wybuchu pożaru w budynku dydaktycznym oraz ewakuacja osób znajdujących się wewnątrz i na terenie zagrożonym. Pani Doktor zapowiedziała również zaplanowany na godz. 12.00 pokaz Straży Pożarnej OSP Siechnice, która zaprezentuje swoje umiejętności oraz będący na wyposażeniu sprzęt.

Na zakończenie głos zabrali dr Romuald Grocki odpowiedzialny za łączność pomiędzy komórkami oraz kpt. dr Tomasz Landmann, który sprawuje kontrolę nad działaniami logistycznym.

 

 

 

POŻAR W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM I PODŁOŻENIE MATERIAŁU WYBUCHOWEGO

Około godziny 9:09 w WSOWL ogłoszony został alarm pożarowy.

W budynku dydaktycznym pojawił się ogień, który został zauważony przez jednego ze studentów uczelni. Do Centrum Powiadamiana Ratunkowego wpłynęła informacja o zaistniałym zdarzeniu. Szybka reakcja dyżurnych będących na służbie pozwoliła na opanowanie sytuacji kryzysowej. Zostały uruchomione wszystkie siły i środki wewnętrznego systemu ochrony uczelni.

Na miejsce przybyły jednostki PSP oraz uruchomione zostały procedury ewakuacji ludności przebywającej w obiekcie oraz na obszarze, na którym mogły wystąpić jego skutki. Jednymi z pierwszych osób, które opuściły budynek były osoby, które znajdowały się w najbliższym położeniu od punktu zapalnego oraz osoby, które mogły zostać narażone na odcięcie dróg ewakuacyjnych ze względu na dynamiczność rozprzestrzeniana się ognia. Osoby zostały ewakuowane w bezpieczne miejsce. Fachowej pomocy poszkodowanym udzielili ratownicy medyczni, którzy wykazali się umiejętnością pracy pod presją.

W drugiej części symulowanej akcji, funkcjonariusze PSP podczas sprawdzania wszystkich pomieszczeń, w celu weryfikacji czy wszystkie osoby bezpiecznie opuścili budynek, zauważyli podejrzany pakunek. Okazało się, że w obiekcie pozostała jedna osoba ranna, jednakże ze względów bezpieczeństwa strażacy podjęli decyzję o wycofaniu się z budynku i przekazali informację odpowiednim służbom. Po przekazaniu zgłoszenia o znajdującym się podejrzanym przedmiocie do działania wkroczył patrol saperski, który zabezpieczył ładunek oraz miejsce zdarzenia. Materiał wybuchowy został bezpiecznie wyniesiony i zdetonowany. Do zdetonowania ładunku został użyty robot wojskowy TALON.

Należy podkreślić, iż bardzo ważnym aspektem powyższych ćwiczeń było umiejętne przeprowadzenie ewakuacji ludności znajdującej się w bezpośrednim zagrożeniu życia, na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej, zgodnie z opracowanymi procedurami ewakuacji.


 

 

POKAZ RATOWNICZY

W dalszej części dzisiejszego ćwiczenia o godzinie 11:00 odbył się pokaz, którego motywem przewodnim były działania OSP w akcjach ratowniczych.

W trakcie pokazu strażacy z OSP Siechnice przeprowadzili ewakuację rannych i poszkodowanych ze zniszczonego samochodu przy użyciu specjalistycznego sprzętu.


 

Back to top