W dniach 28.05-02.06. br., delegacja WSOWL pod kierownictwem Rektora-Komendanta gen. bryg. dr hab. inż. Dariusza Skorupki, wzięła udział w 5th International Symposium on the Development of Military Academies (ISODOMA), zorganizowanym przez kanadyjski Royal Military College Saint Jean.

Uczestnicy tego najobszerniejszego forum dyskusyjnego, reprezentanci ponad 30 instytucji z 22 krajów, rozmawiali o rozwoju procesu przygotowania oficerów. Spotkanie pozwoliło na wymianę poglądów na temat systemów edukacji podchorążych oraz związanych z nimi wyzwaniami. Przedstawiciele uczelni zagranicznych byli w szczególności zainteresowani wpływem obecnych zagrożeń i wyzwań dla światowego porządku i bezpieczeństwa, na kształt i zawartość programów przygotowania przyszłych dowódców.

Sympozjum jest organizowane w cyklu dwuletnim i gromadzi przedstawicieli instytucji zaangażowanych w kształcenie i szkolenie oficerów. Po raz pierwszy zostało zorganizowane w 2007 roku, z inicjatywy południowo-koreańskiej Akademii Wojskowej. Kolejne edycje sympozjum są organizowane przez państwa partnerskie, pod merytorycznym kierunkiem inicjatora tego przedsięwzięcia.

Nawiązana podczas tego spotkania współpraca, będzie przede wszystkim ukierunkowana na zwiększenie atrakcyjności studiów wojskowych dla podchorążych oraz rozwój naukowy kadry dydaktycznej.


Back to top