Dynamicznie rozwijana współpraca międzynarodowa WSOWL, objęła swoim zasięgiem również kraje azjatyckie. Pierwszym partnerem z tego regionu, z którym nasza Uczelnia rozpoczyna kooperację jest Korea Południowa.

31 maja br. Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka rozmawiał o współpracy z gen. broni Byung-Ro Choi, Rektorem-Komendantem Akademii Wojskowej z Korei Południowej. Podczas roboczego spotkania, Rektorzy-Komendanci obu uczelni wojskowych ustalili zasady współpracy oraz harmonogram prac związanych z zawarciem formalnego porozumienia.

Szeroko pojęta kooperacja uczelni, obejmować ma wymianę studencką, współpracę badawczą i publicystyczną oraz program wykładów gościnnych.

Nasza Uczelnia, posiadając ugruntowaną pozycję oraz prowadząc intensywną współpracę w Europie, nawiązała już współpracę z uczelniami amerykańskimi. Zgodnie z planem rozwoju relacji międzynarodowych, prowadzone są działania zmierzające do nawiązania stosunków m.in. z uczelniami z Japonii, Kanady, Wietnamu, Kenii i Kolumbii.

WSOWL uczestniczy w wielu forach kooperacji uczelni wojskowych, m.in.:

  • European Military Initiative on Exchange of Young Officers Inspired by Erasmus
  • International Association of Military Academies
  • International Military Academic Forum
  • European Military Academies Commandants Seminar
  • Baltic Sea Military Academies Conference.

Realizuje również szereg przedsięwzięć międzynarodowych, tj. Katedra Ad hoc, Strategic Partnership, International Military Leadership Course, Culture Understanding and Language Proficiency Program, etc.

Partnerstwa z uczelniami zagranicznymi z Europy, jak również z pozostałych kontynentów wpisują się w zadania opisane w strategii rozwoju Uczelni, a także wspierają realizację jej misji.


 

Back to top