1 czerwca 2017 r. Rektor-Komendant WSOWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, wraz z przedstawicielami 15 uczelni, podpisał akt powołujący do życia International Association of Military Academies (IAMA).

Razem z naszą Uczelnią, wśród założycieli stowarzyszenia znajdują się następujące uczelnie:

 • Theresianische Militärakademie – Austria
 • École Royale Militaire – Belgia
 • Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan – Francja
 • College Militaire Royal de Saint Jean – Kanada
 • Royal Military College of Canada – Kanada
 • Ahmed Bin Mohamed Military College – Katar
 • Kenya Military Academy – Kenia
 • Escuela Militar de Cadetes “General José Maria Cordóva” – Kolumbia
 • Korea Military Academy – Korea Południowa
 • School of Applied Military Studies – Włochy
 • Universita Degali Studi di Torino – Włochy
 • Uniwersytet Jagielloński – Polska
 • United States Military Academy West Point – Stany Zjednoczone
 • Militärhogskölan Karlberg – Szwecja
 • Centre de Recherches Militaires – Tunezja

Do stowarzyszenia zaproszono kolejne uczelnie z całego świata, które po podpisaniu i ratyfikowaniu porozumienia, uzyskają członkostwo w IAMA.

Stowarzyszenie IAMA stanowi platformę do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy uczelniami z całego świata. Pozwoli to na bardziej intensywną współpracę pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za przygotowanie oficerów.

A także koordynuje i organizuje Międzynarodowe Sympozjum Akademii Wojskowych (ISOMA).


 

Back to top