W WSOWL odbyła się Konferencja Metodyczna „Kształcenie proobronne uczniów klas mundurowych w szkołach ponadgimnazjalnych”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu Jerzy Więcławski, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, reprezentant Wojsk Obrony Terytorialnej mjr Artur Brdynkiewicz oraz dyrektorzy i pracownicy szkół ponadgimnazjalnych realizujący program nauczania w klasach mundurowych.
Konferencję otworzyła Prorektor ds. studenckich – dr Magdalena Hopej-Tomaszycka, a serię wystąpień zainaugurował Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych – płk dr Lesław Wełyczko.
Konferencję podzielono na dwie sesje plenarne, którym przewodniczyli: ppłk dr Józef Ledzianowski oraz mjr dr inż. Radosław Milewski. Tematyką wystąpień objęto:
- koncepcję kształcenia wielostronnego w aspekcie formowania postaw proobronnych w szkolnictwie,
- klasy mundurowe, jako innowacyjny sposób kształtowania społecznej świadomości i aktywności młodych ludzi,
- założenia programów studiów, modelu kształcenia oraz zasad rekrutacji do WSOWL,
- klasy mundurowe i ich rola w procesie kształtowania obywatelskiej postawy młodzieży,
- granice w kontekście funkcjonowania klas mundurowych w szkołach ponadgimnazjalnych,
- prezentacje idei oraz głównych założeń programu kształcenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
Podczas dyskusji wskazano potrzebę zorganizowania instytucjonalnej płaszczyzny wymiany doświadczeń z zakresu kształcenia proobronnego w szkołach średnich. Zasugerowano także cykl szkoleń dla nauczycieli klas mundurowych. Zaproponowano, aby wiodącą rolę w tym zakresie pełniła WSOWL (przyszła Akademia Wojsk Lądowych).
Przedstawiciele WSOWL wychodząc naprzeciw potrzebie kształcenia proobronnego wykazali inicjatywę w zakresie łączenia praktyki z teorią ww. kształcenia, w związku z czym przewidywana jest kolejna edycja paneli dyskusyjnych i warsztatów w zakresie kształcenia proobronnego w klasach mundurowych. Na zakończenie konferencji uczestnicy wzięli udział w koncercie galowym piosenki patriotycznej, a następnie uczestniczyli w pokazie szkolenia uczniów klas mundurowych.
Przedsięwzięcie zorganizował Wydział Zarządzania oraz Wydział Wychowawczy. Konferencja została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.


 

Back to top