W ramach programu „Katedra Ad Hoc” w WSOWL wykładowcy z lwowskiej Narodowej Akademii Wojsk Lądowych Ukrainy przeprowadzili wykłady gościnne.

- Na wykłady licznie przybyli zaproszeni goście z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, dowództw i sztabów 16 DZ, 12 DZ, brygad oraz z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych – mówi organizator przedsięwzięcia, Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr inż. Jacek Narloch.
Mjr Vasiliy Opryshko – starszy wykładowca taktyki Narodowej Akademii Wojsk Lądowych – przedstawił polskim oficerom taktykę wojsk zmechanizowanych i pancernych sił zbrojnych Ukrainy w świetle doświadczeń z ostatnich konfliktów zbrojnych. Płk Oleksandr Timoschuk – zastępca szefa katedry szkolenia ogniowego Narodowej Akademii Wojsk Lądowych – zaprezentował doświadczenia i wnioski z użycia dowodzonego przez siebie batalionu powietrzno-desantowego w walkach pod Ługańskiem i Słowiańskiem. Ppłk Taras Matsevko – zastępca szefa katedry działań psychologicznych i morale Narodowej Akademii Wojsk Lądowych – omówił problematykę działań psychologicznych w konflikcie na Ukrainie oraz pomocy psychologicznej dla żołnierzy, uczestników wojny na Ukrainie.
Połączone z wykładami warsztaty, prowadzone przez ppłk. dr. Norberta Świętochowskiego były znakomitą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń z problematyki taktyki użycia wojsk w konflikcie na Ukrainie oraz pomocy psychologicznej dla uczestników walk.


 

Back to top