W ramach cyklicznych spotkań dowódców jednostek wojskowych z podchorążymi 1 batalionu szkolnego, wykładu gościnnego udzielił dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego gen. bryg. dr Jarosław Gromadziński.

Tematem wykładu była wielowymiarowość istoty dowodzenia w nowoczesnych siłach zbrojnych. Generał rozpoczął od przedstawienia zebranym struktury i tradycji dowodzonej przez siebie jednostki wojskowej. Następnie dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej dokonał analizy istoty dowodzenia oraz charakterystyki skutecznego dowódcy w odniesieniu do współczesnej armii. Gość w swoim wykładzie przedstawił szereg wymagań i trudności, które stoją przed przyszłymi dowódcami, a na potwierdzenie swoich wniosków, przytoczył wiele przykładów z dotychczasowej działalności służbowej.
Po wystąpieniu rozpoczął się panel dyskusyjny, gdzie podchorążowie zadawali pytania dotyczące specyfiki zawodowej służby wojskowej oraz udziału Sił Zbrojnych RP w misjach poza granicami państwa.
W podziękowaniu, za poświęcony dla podchorążych czas, dowódca 1 batalionu szkolnego ppłk Jacek Szlęk wręczył gen. bryg. dr. Jarosławowi Gromadzińskiemu pamiątkowy ryngraf.

Back to top