Koncertem galowym w sali widowiskowej zakończył się II Konkurs Piosenki Patriotycznej WSOWL.

Eliminacje konkursowe rozegrane zostały niemal dwa tygodnie wcześniej. Wystąpili w nich wykonawcy z obu batalionów Uczelni oraz z klas mundurowych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze i Zespołu Szkół w Lubomierzu. Młodzi artyści zaprezentowali ciekawy, trudny i różnorodny repertuar, stając w szranki w trzech kategoriach konkursowych: soliści – wokaliści, zespoły wokalne i zespoły wokalno – instrumentalne.
Jednym z celów konkursu jest upowszechnianie piosenki żołnierskiej i patriotycznej. Służy temu otwarta formuła konkursu ponieważ do udziału zapraszani są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska.
Po koncercie odczytany został protokół z posiedzenie jury. Szef Wydziału Wychowawczego WSOWL ppłk Wojciech Czerechowski oraz Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk wręczyli laureatom puchary, dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe.
Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali:

- w kategorii soliści- wokaliści:
tytuł Laureata I miejsca: szer. pchor. Paulina Kacprzycka z 6. kompani szkolnej (chór w składzie: szer. pchor. Marcin Bawół, szer. pchor. Dawid Łach, szer. pchor. Mateusz Leptacz),
tytuł Laureata II miejsca: Małgorzata Szostak z Zespołu Szkół w Lubomierzu,
tytuł Laureata III miejsca: Klaudia Agnieszka Krysiak z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze,
wyróżnienie: Artur Sikora z Zespołu Szkół w Lubomierzu,

- w kategorii zespołów wokalnych:
tytuł Laureata: plut. pchor. Agata Gowik i Krystyna Gowik,
wyróżnienie: „Klaudia i Marcin” w składzie Klaudia Czuba i Marcin Sobieszkoda z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze,

- w kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych:
tytuł Laureata: zespół „Kaliber 5,56” z 6. kompani szkolnej w składzie: pchor. Piotr Makowski, pchor. Paweł Makowski, pchor. Wojciech Kozłowski, pchor. Przemysław Arasim.


 

Back to top