W WSOWL odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna nt. „Szkolenie słuchaczy sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej”.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele: Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Centrów Szkolenia (CSWL z Poznania, CCSSP z Koszalina, CSAiU z Torunia).
Spotkanie prowadził Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Lesław Wełyczko.
- W trakcie narady omówiono główne wnioski z realizacji szkolenia i kształcenia słuchaczy Studium Oficerskiego na potrzeby WOT, zasady zabezpieczenia logistycznego szkolenia, warunki socjalno-bytowe słuchaczy Studium Oficerskiego oraz wnioski z przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego WOT – mówi organizator przedsięwzięcia, Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr inż. Jacek Narloch.
Wnioski i sugestie wyrażone przez uczestników spotkania umożliwią przyjęcie optymalnych rozwiązań programowych pozwalających na właściwe przygotowanie kandydatów na oficerów na pierwszych stanowiskach służbowych.


 

Back to top