W dniach 1-4 czerwca w Expo Mazury w Ostródzie, na ponad 30 tysiącach metrów kwadratowych będzie można podziwiać ekspozycje targową, wystawę sprzętu wojskowego oraz przebyć ścieżkę historyczno-edukacyjną. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych zaprezentuje między innymi: system symulacyjny VBS, system symulacyjny LSS oraz szkolenie z zakresu samoobrony i pokaz sztuk walki w bliskim kontakcie.

W ramach części targowej zaprezentuje się niemal 100 wystawców. Na stoiskach firm komercyjnych będzie można zapoznać się z ofertą skierowaną zarówno do osób indywidualnych, jak i instytucji. W ramach ekspozycji Ministerstwa Obrony Narodowej swoje stoiska i punkty informacyjne będą mieć m.in. jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, instytucje oraz ośrodki naukowe związane z Ministerstwem i Wojskiem Polskim oraz muzea. Częścią ekspozycji będzie również wystawa sprzętu, którym posługuje się polska armia: uzbrojenia, pojazdów bojowych i specjalistycznych, umundurowania, systemów łączności i wielu innych elementów. Na targach nie mogło oczywiście zabraknąć stoiska Partnera Strategicznego Targów – Polskiej Grupy Zbrojeniowej, gdzie prezentowany będzie sprzęt wojskowy, który jest produkowany w polskich zakładach zbrojeniowych.

Druga co do wielkości hala Expo Mazury w całości przeznaczona zostanie na potrzeby „Polskiej Ścieżki Zbrojeniowej” czyli interaktywnej lekcji historii, której mecenasem została Polska Grupa Zbrojeniowa. Ścieżka składać się będzie z 9 paneli, które opisywać będą poszczególne okresy z historii Polski oraz czasy współczesne z naciskiem na elementy mające istotny wpływ na rozwój polskiej wojskowości. Każdy z paneli dodatkowo będzie podzielony na sekcje poświęcone m.in. kluczowym wydarzeniom lub formacjom wojskowym, które przypadają na daną epokę. Zakres tematyczny „Polskiej Ścieżki Zbrojeniowej” obejmować będzie: czasy Słowian i pierwszych Piastów, Średniowiecze, Rzeczpospolitą Obojga Narodów, zabory i powstania, I Wojnę Światową i Okres Międzywojenny, II Wojnę Światową wraz z Powojennym Podziemiem, Wojska Obrony Terytorialnej, Współczesność oraz panel Polskiej Agencji Kosmicznej. W ramach ostatniego z paneli będzie można zobaczyć m.in. konkurs Łazików Marsjańskich.
Podobnie jak w ubiegłym roku – w dniach 1-3 czerwca w Centrum Konferencyjnym Expo Mazury odbędzie się organizowana przez Biuro do Spraw Proobronnych przy wsparciu Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON konferencja na temat „Działalność organizacji proobronnych w Polsce i za granicą”. Konferencja składać się będzie z kilku sesji prowadzonych w określonych obszarach tematycznych: Wojska Obrony Terytorialnej we współdziałaniu z organizacjami proobronnymi, system funkcjonowania organizacji proobronnych państw nadbałtyckich, uzbrojenie i szkolenie w Wojskach Obrony Terytorialnej. Konferencja będzie również okazją do podsumowania działań związanych z tworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej oraz włączeniem organizacji proobronnych w system bezpieczeństwa Państwa. Tematy wystąpień poruszać będą m. in. kwestie związane ze służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej, wyposażeniem oraz uzbrojeniem tego nowego rodzaju Sił Zbrojnych, szkoleniem organizacji proobronnych w ramach „Program PASZPORT”. Prelekcje na temat funkcjonowania organizacji proobronnych w krajach nadbałtyckich wygłoszą przedstawiciele organizacji z Litwy, Łotwy i Estonii. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną także założenia zainicjowanego przez resort Obrony Narodowej „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

Targom Pro Defense towarzyszyć będzie Ogólnopolski Piknik Klas Mundurowych, w ramach którego powstanie w pełni wyposażone obozowisko z ponad 100 namiotami, w których zamieszka 1500 uczniów z całego kraju. Piknik, zlokalizowany w Czerwonych Koszarach w Ostródzie spełnia funkcję integracji uczniów i wychowawców klas mundurowych oraz pozwala na wypracowanie spójnego modelu funkcjonowania szkół o profilu mundurowym. W ciągu dwóch pierwszych dni uczniowie klas mundurowych będą uczestniczyli zarówno w wydarzeniach związanych z targami, jak i odbędą szkolenie praktyczne na Polach Grunwaldzkich. Apel Końcowy zaplanowany na ostatni dzień targów w Ostródzie będzie jednocześnie rozstrzygnięciem zorganizowanych w trakcie pikniku zawodów klas mundurowych. Podczas pikniku odbywać się będzie również kino letnie - pod koniec każdego dnia wyświetlane będą tematyczne filmy i prezentacje. Spotkanie przedstawicieli klas mundurowych w tym roku będzie połączone z ogłoszeniem, podczas Apelu Klas Mundurowych 1 czerwca, listy szkół, które włączą się w pilotażowy program wspierania klas mundurowych opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

prodefence oryg

Back to top