W dniach 26-28 maja w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego. Celem mistrzostw było wyłonienie najlepszych żołnierzy - sportowców w rywalizacji obejmującej zmagania indywidualne oraz zespołowe w konkurencjach: strzelanie z broni etatowej, pokonywanie Ośrodka Sprawności Fizycznej i bieg patrolowy.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Prorektor ds. wojskowych WSOWL płk dr Marek Pytel, który życzył wszystkim zawodnikom sportowej rywalizacji w duchu fair play, bez kontuzji, które zdarzają się w tak trudnych i specyficznych dyscyplinach sportowych.
Do rywalizacji przystąpili żołnierze i podchorążowie z Akademii Marynarki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.
W pierwszym dniu zawodów odbyły się: strzelanie z pistoletu i karabinka oraz pokonywanie indywidualnie Ośrodka Sprawności Fizycznej i bieg patrolowy.
Dzień drugi obfitował w konkurencje zespołowe.


 

Back to top