Na zaproszenie Ambasady Brytyjskiej w Polsce delegacja WSOWL pod przewodnictwem Rektora-Komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki wzięła udział w wizycie studyjnej na Uniwersytecie w Coventry (Wielka Brytania).

W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, jak również delegacje sześciu polskich uczelni.
Celem wizyty było omówienie możliwości nawiązania polsko-brytyjskiej współpracy w zakresie badań naukowych, tworzenia wspólnych programów kształcenia oraz wymiany studentów.
W pierwszym dniu wizyty reprezentanci strony brytyjskiej zaprezentowali informacje na temat szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii oraz omówili wpływ Brexitu na przyszłą współpracę międzynarodową.
W drugim dniu spotkania przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Robert Grabeł przedstawił informacje dotyczące sektora szkolnictwa wyższego w Polsce. Po nim głos zabrał dr Tomasz Poprawka z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, który przybliżył funkcjonujące programy międzynarodowe. W dalszej kolejności z krótkimi prezentacjami wystąpili przedstawiciele najpierw polskich, a następnie brytyjskich uczelni.
Ostatnim, ważnym elementem wizyty były polsko-brytyjskie spotkania robocze pomiędzy reprezentatami uczelni zainteresowanych nawiązaniem współpracy dwustronnej.
Delegacje polskie miały również możliwość zapoznania się z bogatą bazą dydaktyczną i naukową Uniwersytetu w Coventry, który był gospodarzem spotkania.

Back to top