- Strategia rozwoju Uczelni powinna opierać się na budowie zmotywowanej i silnej kadry. Dlatego tak wiele uwagi przykładam do rozwoju moich podwładnych. Efektem ciężkiej i wzorowej pracy powinien być awans – powiedział Rektor-Komendant WSOWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka podczas uroczystości wyznaczenia oficerów na wyższe stanowiska służbowe.

Awanse na kolejne stopnie wojskowe otrzymali: ppłk Marek Głowacz, mjr Sławomir Paterak i mjr Marcin Płucienniczak.
- Dziękujemy Panu Rektorowi-Komendantowi za zaufanie i docenienie naszej dotychczasowej służby. Dziękujemy również naszym podwładnym i współpracownikom, którzy przyczynili się do awansów. Zapewniamy, że będziemy ciężko pracowali aby wspierać budowę przyszłej Akademii – powiedział ppłk Marek Głwoacz w imieniu nowo awansowanych.


 

Back to top