Na Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Oporowie odbyły się uroczyste obchody 72. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.

Hołd walczącym z nazizmem oddała delegacja z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, na czele z Prorektorem ds. dydaktyczno-naukowych płk. dr. Lesławem Wełyczko.
W obchodach udział wzięli także: przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich, przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych Garnizonu Wrocław, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji, Straży Miejskiej oraz Służby Celnej. Wśród obecnych nie mogło zabraknąć delegacji związków kombatantów i weteranów, harcerzy oraz uczniów wrocławskich szkół. Swoją obecnością obchody uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych.
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak w swoim przemówieniu podkreślał: "Wolność i pokój dla polskich żołnierzy i cywilów była najważniejsza. Dziś – również dzięki nim – żyjemy w kraju suwerennym, niepodległym i dumnym. Dumnym z obywateli – pełnoprawnych obywateli Europy i Świata. Bohaterom II Wojny Światowej, żołnierzom wyklętym i wszystkim, którzy walczyli o wolność i demokrację należy się nasza wieczna pamięć i wdzięczność".
W czasie uroczystości odczytano Apel Poległych zakończony salwą honorową. Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów przy pomniku.


Back to top