Rektor-Komendant WSOWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka wziął udział w centralnych uroczystościach z okazji Święta Narodowego 3 Maja, które odbyły się w Warszawie.

W godzinach porannych w Bazylice Archikatedralnej p.w. św. Jana Chrzciciela odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. - 3 maja to nie tylko dzień święta państwowego, ale także uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. "Obie te uroczystości, choć z natury swojej odrębne, jedna kościelna, druga państwowa, są ze sobą dzisiaj zjednoczone nie tylko jedną datą kalendarza, ale w tym zespoleniu wzmacniają się wzajemnie i obie one mają głęboko patriotyczny wymiar i charakter - mówił podczas nabożeństwa metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Kardynał Nycz dodał także, że Konstytucja 3 Maja stała się potem fundamentem czasów rozbiorowych, ale także w jakimś sensie moralnym fundamentem pod czas międzywojenny, a pewnie także pod obecny czas.

Kolejnym punktem obchodów była uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych na Zamku Królewskim. Dokładnie w południe rozpoczęła się uroczystość na pl. Zamkowym. - Konstytucja 3 Maja była i jest dla nas, jako społeczeństwa, jako narodu ważna. (…) Ustawę rządową, jak wtedy nazwano - z której my Polacy do dzisiaj jesteśmy tak ogromnie dumni, i której uchwalenie czcimy, jako święto państwa, zawsze w wolnej Polsce. A także czciliśmy w czasach, kiedy czy to Polski nie było, czy wolnej Polski nie było. Czciliśmy ją wtedy nawet ryzykując wywiezieniem, a czasem życiem. Tak, była i jest ona dla nas, jako społeczeństwa, jako narodu ważna – powiedział w podczas uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie Prezydent Andrzej Duda.

Uroczystości na Placu Zamkowym zakończyła defilada pododdziałów.

W Garnizonie Wrocław uroczystość rozpoczęła się od złożenia wieńców i wiązanek kwiatów przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja przy Panoramie Racławickiej z udziałem delegacji, której przewodniczył Prorektor ds. wojskowych płk dr Marek Pytel, pocztu sztandarowego i kompanii honorowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.
Następnie odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny w Katedrze Wrocławskiej, którą celebrował Metropolita Wrocławski ks. arcybiskup Józef Kupny.
Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja zawsze świętowano w sposób szczególny – w czasach zaborów były wspomnieniem wolności, świadectwem i inspiracją. Ekspozycja we Lwowie w 1891 r. obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja” stała się symboliczną manifestacją. Jedno ze swoich ostatnich wielkich dzieł artysta przeznaczył dla Sali Sejmowej Zamku Królewskiego w przyszłej, niepodległej Rzeczypospolitej.
Odzyskanie niepodległości zapisało się w dziejach dokumentu w sposób wyjątkowy – 29 kwietnia 1919 r. sejm uchwalił 3. Maja świętem państwowym.
Zdelegalizowane w czasach okupacji, ponownie zdelegalizowane przez władze komunistyczne, wróciło do kalendarza uroczystych obchodów w kwietniu 1990 roku.
Nasza uczelnia dziedzicząc myśl i tradycje wojskowe Szkoły Rycerskiej, dziedziczy także postawy i wzorce obywatelskiej służby wykute w tamtym trudnym czasie – spośród jej wychowanków, 18 zostało posłami Sejmu Wielkiego, sejmu, którego największym dokonaniem pozostaje uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
Pielęgnując tradycje, tworzymy narzędzia do inteligentnej służby Rzeczypospolitej w XXI wieku. Idea Akademii, która niebawem zyska realny kształt, zawiera w sobie nierozerwalne komponenty – smak przeszłości i współczesną dynamikę procesu kształcenia.

tekst: mjr Piotr Szczepański


WARSZAWA

WROCŁAW

zdjęcia: DUW

Back to top