W WSOWL odbył się uroczysty apel z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja.

- Konstytucja Trzeciego Maja to jeden z najważniejszych dokumentów naszego dziedzictwa narodowego i jedna z najważniejszych dat w historii państwowości polskiej. Uhonorowana prestiżowym Znakiem Dziedzictwa Europejskiego, wpisana na listę UNESCO „Pamięć Świata”. Bardzo nowoczesna konstytucja, zaprojektowana w celu zlikwidowania wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była jednocześnie - w opinii jej współautorów Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja - próbą ratowania i ostatnią wolą, testamentem gasnącej Ojczyzny – powiedział Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Lesław Wełyczko.
Zbiórka była okazją do wyczytania awansów na kolejne stopnie wojskowe oraz wręczenia wyróżnień dla podchorążych.
Za uzyskanie średniej oceny nie niższej niż 4,51 i bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych, Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka wyróżnił nadaniem tytułu honorowego Wzorowy Podchorąży: sierż. pchor. Mateusza Wolskiego, sierż. pchor. Eryka Bartkowiaka, sierż. pchor. Aleksandrę Smoleń, sierż. pchor. Patryka Adamczewskiego, plut. pchor. Mateusza Marszałka, sierż. pchor. Mateusza Brudzisza, sierż. pchor. Karola Pastuszaka, sierż. pchor. Radosława Kremskiego, sierż. pchor. Karola Rusinka, kpr. pchor. Damiana Waliłkę, st. kpr. pchor. Remigiusza Trybusa, st. kpr. pchor. Łukasza Platę, st. kpr. pchor. Norberta Tomczyszyna, st. kpr. pchor. Mariolę Myrtę, st. kpr. pchor. Marcina Adamowicza, st. kpr. pchor. Natalię Adamczyk, st. kpr. pchor. Krystiana Stefaniaka, st. kpr. pchor. Dariusza Różańskiego, st. kpr. pchor. Joannę Jachymiak i st. kpr. pchor. Marcina Horowskiego.
Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych, Rektor-Komendant wyróżnił listem gratulacyjnym: sierż. pchor. Miłosza Siutę, sierż. pchor. Kamila Czochrę, sierż. pchor. Łukasza Wolskiego, sierż. pchor. Patryka Tarłowskiego, sierż. pchor. Adriana Kapuścioka, sierż. pchor. Artura Sowę, sierż. pchor. Tomasza Malca, sierż. pchor. Macieja Łukaszewicza, kpr. pchor. Mateusza Antczaka, st. szer. pchor. Michała Brogowskiego, kpr. pchor. Damiana Waliłkę, kpr. pchor. Witolda Pruchnickiego, st. szer. pchor. Konrada Dawidowicza, st. szer. pchor. Szymona Blicharskiego i st. szer. pchor. Kamila Kulikowskiego.
Wyróżnienia wręczyli Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Lesław Wełyczko i Prorektor ds. wojskowych płk dr Marek Pytel.
Dowódca 1 batalionu szkolnego ppłk Jacek Szlęk wyróżnił dyplomem uznania 5 kompanię szkolną. Wyróżnienie odebrała dowódca kompanii kpt. Izabela Polańska.tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top