Przedstawiciele Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych zrzeszeni w Duszpasterstwie Akademickim „Nieśmiertelni” wraz ze swoim duszpasterzem ks. por. Maksymilianem Jezierskim wzięli udział w 81. Ogólnopolska Akademicka Pielgrzymka na Jasną Górę.

Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem: „Wstań. Głoś! Zaryzykujesz?” i odnosiła się do słów Papieża Franciszka: „Kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby wegetować, aby wygodnie spędzać życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad (…) trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą Ci chodzić po drogach, o jakich Ci się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś”.
Pielgrzymka była okazją do wspólnej i indywidualnej modlitwy, spowiedzi i zmiany stylu życia, a także do poznania studentów z duszpasterstw akademickich z całej Polski. Ważnym motywem były konferencje głoszone przez księży i świeckich. Nie zabrakło również wspólnego pielgrzymowania z Katedry Częstochowskiej na Jasną Górę, w którym ważną role odegrali reprezentanci WSOWL niosący Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz pielgrzymkowy transparent. Punktem kulminacyjnym była Msza św. pod przewodnictwem bp. Marka Marczaka – delegata KEP ds. duszpasterstwa akademickiego, po której wszyscy pielgrzymi wzięli udział w Apelu Jasnogórskim przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej.


 

Back to top