- Liczę, że razem ze mną będziecie Panowie budowali Akademię Wojsk Lądowych, a już za parę lat najlepszą uczelnię dowódców w Europie - powiedział Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka podczas uroczystości awansowania oficerów.

Awans na kolejne stopnie wojskowe otrzymali: ppłk Marcin Bielewicz, mjr Jerzy Kaczmarczyk, mjr Robert Malinowski, kpt. Tytus Pawul, kpt. Paweł Wajszczuk i kpt. Wojciech Cholewka.
- Awans to nie tylko zaszczyt, ale i nowe obowiązki. Z całą pewnością będziemy uczestniczyli w budowaniu Akademii - powiedział w imieniu nowo awansowanych ppłk Marcin Bielewicz.
Uroczystość w Sali Tradycji była także okazją do pożegnania mjr. Sławomira Krzyżanowskiego, który od 4 mają br. został wyznaczony na stanowisko adiunkta w Akademii Sztuki Wojennej. Jednocześnie z dniem objęcia obowiązków na stanowisku służbowym Minister Obrony Narodowej mianował oficera na stopień podpułkownika.
- Na 27 lat służby, 15 służyłem w Uczelni. Dzięki moim przełożonym, podwładnym, kolegom i przyjaciołom był to najpiękniejszy okres mojej służby - podsumował mjr Sławomir Krzyżanowski.
Rektor-Komendant wyróżnił oficera pismem pochwalnym ze zdjęciem żołnierza na tle sztandaru WSOWL.tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top