Ponad 400 osób wzięło udział w konferencji naukowej pt. „Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”.

- Głównymi celami konferencji było omówienie postępów w dziedzinie medycyny cywilno-wojskowej, wymiana doświadczeń z zakresu ratownictwa w podmiotach współpracujących z państwowym systemem ratownictwa medycznego, analiza współczesnych zagrożeń i zasad działania podmiotów systemu państwowego ratownictwa medycznego oraz doskonalenie umiejętności z zakresu ratownictwa cywilnego i wojskowego w oparciu o warsztaty – mówi przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr Beata Zysiak–Christ z Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.
Podczas debaty z udziałem wybitnych ekspertów z dziedziny medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego, taktycznego oraz specjalistycznego przedstawione zostały najnowsze wyniki badań, wytyczne oraz postępy w medycynie cywilnej i wojskowej.
- Wśród zaproszonych gości znalazło się wielu uznanych przedstawicieli świata nauki oraz praktyków. Należy szczególnie podkreślić obecność specjalistów z Ukrainy, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i przedstawili specyfikę działań oraz warunki pracy służb ratowniczych, lekarzy i ratowników podczas zdarzeń na terenie ich kraju – stwierdza Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski
- Przedmiotem obrad pierwszego dnia konferencji były kwestie dotyczące bezpieczeństwa państwa w obliczu zagrożeń oraz roli i zadań ratownictwa medycznego. W debacie nie zabrakło również porównania systemów ratowniczych w Polsce z systemami ratowniczymi funkcjonującymi w innych państwach Europy. W porządku konferencji znalazły się wystąpienia dotyczące psychologii akcji ratowniczych oraz edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy – opisuje zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego, Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego dr n. med. Jacek Smereka.
Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty. Punkty warsztatowe zlokalizowane były w 12 miejscach na terenie WSOWL. Uczestnicy mogli zapoznać się z elementami ratownictwa medycznego, wojskowego i górskiego. Pozwoliło to na zapoznanie się ze specyfiką pracy ratowników w różnych obszarach.
Zwieńczeniem dnia warsztatowego było ćwiczenie zadaniowe pt. "Kooperacja służb ratowniczych podczas zdarzenia hybrydowego”. Ćwiczenie miało na celu przede wszystkim sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności, a także współpracy ratowników oraz grup i służb ratowniczych.

Szczegółowo o konferencji:

dzień pierwszy - http://wso.wroc.pl/aktualnosci-wnob/z-ostatniej-chwili/5078-konferencja-systemy-ratownicze-w-polsce-1-dzien

dzień drugi: http://wso.wroc.pl/aktualnosci-wnob/z-ostatniej-chwili/5077-konferencja-systemy-ratownicze-w-polsce-2-dzien


Dzień pierwszy

Dzień drugi

zdjęcia: Krzysztof Zatycki: http://wroclaw.dlastudenta.pl/lokale/?act=show_impreza&idi=161545

Back to top