W WSOWL gościł dowódca Jednostki Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO Force Integration Unit, NFIU) - płk Artur Bogowicz.

Pułkownik w formie wykładu informacyjnego przedstawił podchorążym historię powstania natowskiej jednostki, jej podległości i zadań jakie wykonuje.
Rolą bydgoskiej NFIU jest funkcja łącznikowa, koordynująca ćwiczenia i zajmująca się wspólnym planowaniem, a w razie konieczności mająca ułatwić przyjęcie VJTF na terytorium danego państwa.
W skład NFIU wchodzi personel zarówno z państwa gospodarza, jak i z innych krajów NATO.
Dowódca NFIU zaznaczył, że wszystkie zadania jakie wykonuje jego podległy personel mają ogromne znaczenie dla sprawnego przemieszczania się pododdziałów i oddziałów natowskich, które wykonują zadania na terenie państw tzw. „wschodniej flanki NATO”.
Na koniec wykładu Dowódca NFIU zachęcił podchorążych do „szlifowania” języka angielskiego, aby w czasach wspólnych ćwiczeń z wojskami NATO mogli bez problemu wykonywać wspólnie zadania.


Back to top