W ramach Międzynarodowego Programu Wymiany Studentów miałem okazję gościć w Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych znajdującej się w West Point.

Wizyta była okazją do zapoznania się ze szkoleniem nurkowym. Uczelnia posiada doskonałą infrastrukturę zabezpieczającą, w skład której wchodzą: kompletny magazyn ze sprzętem nurkowym, sprężarką i salą wykładową oraz dwa baseny. Pierwszy z nich o głębokości 2,5 metra i długości 25 m to typowy basen pływacki. Po opuszczeniu na dno specjalnej platformy można go połączyć z drugim akwenem i przedłużyć jego długość do 50 m. Drugi basen ma głębokość prawie 5 metrów, a na jego skraju znajduje się 10 metrowa wieża.
W ramach obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego kadeci z West Point muszą wybrać dowolną dyscyplinę sportową, na którą będą uczęszczać przez cały rok akademicki. Jedną z takich opcji są również zajęcia z nurkowania prowadzone przez doktora Barta Woodwortha. Kadeci szkoleni są w systemie NAUI, i w czasie kursu muszą zaliczyć 7 godzin zajęć teoretycznych oraz 19 spotkań basenowych. Po ukończeniu zajęć każdy kadet otrzymuje certyfikat, z którym może kontynuować naukę płetwonurkowania w dowolnym centrum nurkowym i po wykonaniu 4 nurkowań na wodach otwartych otrzymać certyfikat OWD (stopień podstawowy).
W West Point działają dwie sekcje płetwonurkowe. Pierwsza (SCUBA) oparta jest na klasycznym nurkowaniu w sprzęcie nurkowym, gdzie jej członkowie realizują nurkowania stażowe na terenie USA oraz prowadzą lub uczestniczą w kursach nurkowych. Obecnie, z najwyżej uprawnionych osób w sekcji znajduje się jeden instruktor płetwonurkowania NAUI oraz jeden divemaster, zaś sama grupa liczy około 20 osób.
Głównym zadaniem drugiej sekcji jest przygotowanie żołnierzy do kursu na nurka bojowego US Army (Combat Diver). Combat Diving team - gdyż taka jest jej nazwa, w ramach swoich spotkań przeprowadza dokładnie odtworzony kurs sił specjalnych USA na nurków bojowych. Instruktorami na tych zajęciach są kadeci, którzy już wcześniej ukończyli kurs zarówno w Akademii, jak i w Szkole Nurkowej Sił Specjalnych. Zajęcia polegają głownie na ćwiczeniach bezdechowych oraz wyrobieniu prawidłowych nawyków zarówno na powierzchni, jak i pod wodą. Do sekcji mogą wstąpić również osoby nie posiadające uprawnień nurkowych.
Rok akademicki sekcja rozpoczyna mając około 50 kadetów w swoim składzie. Do końca roku pozostaje ich 12-15. Po ukończeniu szkolenia na West Point każdy z nowych kadetów otrzymuje ze szkoły rekomendacje i może uczestniczyć w prawdziwym szkoleniu bojowym. O tym, jak ciężki jest to rok, może świadczyć doskonałe przygotowanie kadetów. Na 10 wysłanych na szkolenie około 9 zalicza je i otrzymuje tytuł nurka bojowego. Obecnie przewodniczącym sekcji jest kadet Ethan Johnsson, który z niezwykłą serdecznością umożliwił mi uczestnictwo w jednych z zajęć sekcji oraz cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania.
Było mi niezwykle miło spotkać tak przyjaznych i profesjonalnych ludzi, którzy podobnie jak nasza Sekcja podzielają tę samą pasję i radość z nurkowania.sierż. pchor. Daniel Popławski

Back to top