Podchorążowie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych wyruszyli ze świąteczną wizytą do bohaterów II Wojny Światowej w ramach akcji ,,Paczka dla Bohatera”.

Zbiórka dokonana we wszystkich kompaniach dwóch batalionów WSOWL dała możliwość zakupienia świątecznych paczek dla weteranów. W ich skład wchodziły artykuły spożywcze, środki czystości, a także koce oraz poszwy. Nie zabrakło również wielkanocnego mazurka, jajek i czekoladowych zająców.
- Ciężko jest uwierzyć, że osoby, które wywalczyły za naszą wolność potrzebują teraz od nas pomocy w podstawowych kwestiach – komentuje warunki życia weteranów plut. pchor. Zofia Wiszniewska – Gwarancją za ich wysiłek i poświęcenie musi być zapewnienie bohaterom, przez kolejne pokolenia, godnego życia.
Akcja prowadzona przez WSOWL objęła pomocą czterech bohaterów z okolic Częstochowy i Wrocławia. Pana majora Bronisława Staszewskiego odznaczonego Krzyżem Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz Krzyżem Partyzanckim. Pana kapitana Zygmunta Grzybowskiego odznaczonego między innymi Złotym Krzyżem Konspiracyjnego Wojska polskiego oraz Złotym medalem „WARSZYC”. Pana porucznika Jana Misterskiego odznaczonego Odznaką Weterana walki o niepodległość. Podporucznika Wincentego Solińskiego odznaczonego między innymi Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Orderem Męczennictwa i Zwycięstwa. Ostatnia paczka trafiła przed świętami do pana podporucznika Mieczysława Ziemniaka.
- Jest to najlepsza lekcja historii. Ich doświadczenia, przeżycia wzbudzają w człowieku emocje, które trudno opisać. Mamy tę nieocenioną okazję, aby wysłuchać opowieści osób, które były naocznymi świadkami dramatycznych wydarzeń z przeszłości – stwierdza por. Magdalena Chmielarczyk, główny koordynator przedsięwzięcia ze strony WSOWL.
Na jednym z odznaczeń pana kapitana Zygmunta Grzybowskiego odczytaliśmy słowa, wypowiedziane przez rotmistrza Witolda Pileckiego po ogłoszeniu na nim wyroku śmierci: „Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać.”
Pewne jest, ze za sprawą swojej postawy weterani II Wojny Światowej, których podchorążowie mieli zaszczyt poznać już nie mają się czego lękać.


zdjęcia: sierż. pchor. Magdalena Rajewska

Back to top