- „Nigdy Cię nie zawiodę, Ojczyzno!” Dobrze, że te słowa przysięgi tak mocno dziś tu wybrzmiały. To jest wasza misja, obowiązek, decyzja, którą podejmujecie już na całe życie – nigdy nie zawieść Polski - powiedział Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz w przemówieniu wygłoszonym z okazji pierwszej promocji 27 absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (WSOWL), którzy zasilili korpus oficerski Wojsk Obrony Terytorialnej.


Uroczystość została zainaugurowana 7 kwietnia br. przez Rektora-Komendanta wrocławskiej uczelni gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupkę, Prorektora ds. wojskowych płk. dr. Marka Pytla i Dyrektora Departamentu Kadr MON Radosława Petermana. Wręczyli oni przyszłym podporucznikom patenty oficerskie i świadectwa ukończenia WSOWL. Tego samego dnia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józef Guzdek odprawił mszę świętą w intencji absolwentów.
W sobotę 8 kwietnia na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski. Uświetniło ją swoją obecnością wielu gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych oraz uczelni wojskowych i cywilnych.
Rektor-Komendant WSOWL, po złożeniu meldunku Ministrowi Obrony Narodowej, przekazał dowodzenie dowódcy batalionu szkolnego, ppłk. Mirosławowi Krzyżoszczakowi.
Aktu promocji na stopień podporucznika dokonał Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. Jarosław Mika. Absolwenci, na komendę podchodzili po kolei do podium i przyklękali na nim, a promujący wypowiadali słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Was podporucznikami Wojska Polskiego”. Po zakończeniu aktu promocji nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.
Za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych i ukończenie Studium Oficerskiego z wyróżnieniem, Minister Obrony Narodowej wyróżnił nagrodą rzeczową ppor. Pawła Wołosza. Rektor-Komendant WSOWL wyróżnił pierścieniami pamiątkowymi uczelni: ppor. Pawła Wołosza, ppor. Wiesława Lotkowskiego i ppor. Piotra Workuna.
Szef MON Antoni Macierewicz w przemówieniu przypomniał znaczenie i rolę Wojsk Obrony Terytorialnej: - Następne grono oficerów wzmacnia piąty rodzaj sił zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej. Te wojska, które nadają polskiej armii nowy charakter - szczególnie wiążą obywateli z armią i zadaniem obrony Ojczyzny. Czerpią tradycje z wielkiego doświadczenia bliskiego Polakom – armii obywatelskiej. W naszej historii wojska obywatelskie powoływano w sytuacjach najwyższego niebezpieczeństwa. Tak było podczas powstań, tak było w 1920 roku i tak było, gdy powoływano Armię Krajową, a później formacje walczące już nie tylko z okupantem niemieckim, ale także z sowieckim. Czy dzisiaj zagrożenie jest porównywalne? Oczywiście - nie. Oczywiście dzisiaj nasze bezpieczeństwo jest nieporównywalnie bardziej zagwarantowane. Ale to nie znaczy, że możemy lekceważyć te czarne chmury, które wiszą nad Polską od wschodu, że możemy lekceważyć zmiany geopolityczne, że dzisiaj świat na nowo patrzy z nadzieją, ale i z trwogą na wydarzenia, jakie mają miejsce.

Wy macie kształtować tę armię nową, która jest wzmocniona o Wojska Obrony Terytorialnej. Wy macie nowych żołnierzy – ochotników wychować, wyszkolić i sprawić, by byli tak dzielni i skuteczni jak wy i jak wartości, które w przysiędze zawarliście.(…) Nigdy nie wolno Wam zapomnieć, że fundamentem bezpieczeństwa jest siła własna naszej armii; że fundamentem bezpieczeństwa są wartości, na które przed chwilą przysięgaliście i są zdolności wasze kształtowania żołnierzy; jest broń, którą musicie tak używać, aby była najskuteczniejsza. To jest prawdziwa gwarancja bezpieczeństwa Rzeczpospolitej – podkreślił Szef MON.
- Nasi absolwenci włożyli dużo pracy intelektualnej i wiele wysiłku fizycznego w swoją edukację. Wykazali się także dużą odpornością psychiczną i nabyli cech, które powinni posiadać charyzmatyczni dowódcy – powiedział Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka. Jeszcze wczoraj byliście słuchaczami, a za chwilę będziecie dowódcami. Miejcie zatem na uwadze, że najważniejsza ocena, którą otrzymacie, to ocena wystawiona przez waszych podwładnych – dodał generał zwracając się do podporuczników.
Promocję zakończyła defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości. Najefektowniejszymi pododdziałami biorącymi udział w defiladzie były kolumny absolwentów, maszerujące z kwiatami wręczonymi im przez licznie przybyłe rodziny.

***

Podporucznicy są absolwentami Studium Oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych. Szkolenie słuchaczy ruszyło w październiku ubiegłego roku. Wszyscy żołnierze szkolili się w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej i specjalności ogólnej. Doskonalili oni swoje umiejętności, m. in. z taktyki ogólnej, rozpoznania, topografii, regulaminów, czy strzelania. Zdobywali również wiedzę z podstaw dowodzenia, geopolityki i geostrategii, systemu obrony państwa i bezpieczeństwa wewnętrznego, a także wybranych aspektów historii Polski. Standardowy program szkolenia dla przyszłych podporuczników został też rozszerzony o zagadnienia obrony terytorialnej, w tym te poświęcone wychowaniu patriotycznemu oraz funkcjonowaniu Wojsk Obrony Terytorialnej.
W trakcie szkolenia kandydaci na oficerów dwukrotnie wyjeżdżali do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Tam przechodzili praktyczne szkolenie specjalistyczne. Ostatni wyjazd w lutym tego roku zakończył się egzaminem na dowódcę plutonu. Zweryfikował on poziom przygotowania żołnierzy do wykonywania zadań. Słuchacze zostali sprawdzeni m.in. z umiejętności dotyczących planowania działań taktycznych, dowodzenia plutonem i kierowania ogniem plutonu w walce, metodyki szkolenia oraz znajomości uzbrojenia będącego na wyposażeniu plutonu.
Po powrocie do Wrocławia żołnierzy czekał egzamin na oficera. Słuchacze sprawdzani byli z wiedzy teoretycznej i praktycznej z czterech działów: taktyki ogólnej i rodzaju wojsk, teorii i praktyki strzelań, regulaminów oraz zagadnień humanistycznych, w tym dotyczących m. in. działalności wychowawczej w wojsku i przywództwa w dowodzeniu.
Po egzaminach kandydaci na oficerów wyjechali do 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie, gdzie przeszli praktyki dowódcze. Do wrocławskiej uczelni podoficerowie wrócili 21 marca. Wtedy rozpoczęli przygotowania do promocji oficerskiej.


O PROMOCJI W MEDIACH:

http://fakty.interia.pl/polska/news-pierwsza-promocja-oficerow-dla-wojsk-obrony-terytorialnej,nId,2379887

http://telewizjarepublika.pl/historyczna-pierwsza-promocja-oficerow-wojsk-obrony-terytorialnej,46933.html

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1749342,Minister-obrony-narodowej-do-czerwca-zamowienia-dla-obrony-terytorialnej

http://www.radiomaryja.pl/informacje/pierwsza-promocja-oficerow-dla-wojsk-obrony-terytorialnej/

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/547014,warszawa-pierwsza-promocja-oficerow-dla-wojsk-obrony-terytorialnej-mon-antoni-macierewicz-pis.html

http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/pierwsza-promocja-wot-j2017-04-08/

http://niezalezna.pl/96800-historyczna-promocja-oficerow-wojska-obrony-terytorialnej-rosna-w-sile

http://promilitaria21.home.pl/autoinstalator/joomla/szkoly-i-uczelnie/item/4629-pierwsza-promocja-oficerow-wot

https://dorzeczy.pl/kraj/26569/Pierwsza-promocja-oficerow-dla-Wojsk-Obrony-Terytorialnej.htm

http://www.defence24.pl/576362,pierwsza-promocja-oficerow-wot

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,21612620,pierwsi-podporucznicy-wojsk-obrony-terytorialnej-mianowani-zdjecia.html

https://prawicowyinternet.pl/nigdy-cie-nie-zawiode-ojczyzno-pierwsza-promocja-wojsk-obrony-terytorialnej/

http://www.rdc.pl/informacje/pierwsze-nominacje-oficerskie-dla-wojsk-obrony-terytorialnej/

https://www.wprost.pl/kraj/10050105/Macierewicz-powolal-pierwszych-oficerow-WOT-Patrza-na-was-takze-ci-ktorzy-polegli-w-katastrofie-smolenskiej.html

http://www.echo24.tv/artykul/wojska-obrony-terytorialnej-z-wroclawia-2550

http://warszawa.onet.pl/pierwsza-promocja-oficerow-dla-wojsk-obrony-terytorialnej/hlhj1gv

https://www.fronda.pl/a/nigdy-cie-nie-zawiode-ojczyzno,90789.html

http://www.pap.pl/aktualnosci/news,892397,pierwsza-promocja-oficerow-dla-wojsk-obrony-terytorialnej.html

http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_tv.php?kw=02f4096f935a0cda02f4090000b2cac8

http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_tv.php?kw=02f409ff772bcc4002f4090000b2ca05

http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_tv.php?kw=02f409a1a3becb3702f4090000b2cab8

 

tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia:mjr Robert Siemaszko/CO MON

Back to top