W Sali Tradycji WSOWL odbyła się uroczystość wyznaczenia mjr. Wojciecha Czerechowskiego na stanowisko Szefa Wydziału Wychowawczego połączona z awansem na stopień podpułkownika.

- Niewątpliwie zasłużył Pan na ten awans. Zawsze podziwiałem i podziwiam Pana za szczególny kontakt z młodzieżą współpracującą z Uczelnią – powiedział Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Lesław Wełyczko.
Nowo mianowany podpułkownik wyraził podziękowanie przełożonym za zaufanie, którym został obdarzony.zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top