W Ośrodku Szkoleniowym WSOWL Wysoki Kamień odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna nt. "Modyfikacja kierunku studiów I stopnia dowodzenie oraz II stopnia zarządzanie dla podchorążych WSOWL".

- Celem narady jest wypracowanie, a następnie przedstawienie założeń programowych dla kierunków studiów I stopnia dowodzenie oraz II stopnia zarządzanie dla podchorążych WSOWL - mówi Dziekan Wydziału Zarządzania WSOWL płk dr hab. inż. Tomasz Smal.

- Wypracowanie efektów kształcenia wynikających z kierunku studiów kandydata na oficera jest elementem decydującym o jakości przygotowania kandydata do wykonywania obowiązków na stanowisku dowódcy plutonu - dodaje  Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr Jacek Narloch.

Dedykowane efekty kształcenia specjalistycznego, wypracowane przez uczestników narady, zostaną wprowadzone do programów kształcenia.


Back to top