- W rocie przysięgi wojskowej zawierają się słowa: „(…) Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić (…)”. Zatem ten rodzaj pomocy bliźniemu jest jedną z form patriotyzmu i wypełniania obowiązków polskiego żołnierza – powiedział Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka podczas uroczystej akademii podsumowującej działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w 2016 roku.

Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia, po oddaniu ponad 18 litrów życiodajnego płynu, otrzymał ppłk rez. Jan Kutny, natomiast Odznakę ZHDK III stopnia, po oddaniu co najmniej 5 litrów krwi w przypadku kobiet i 6 litrów krwi w przypadku mężczyzn, otrzymali: Paulina Bis, Sebastian Kapela, Łukasz Więckiewicz, Piotr Chyła, Paweł Tunkiewicz, Maciej Guz, Dawid Gapiński, Paweł Szypulewski, Piotr Gargacz, Adrian Frydmański, Dariusz Zdrojkowski i Remigiusz Trybus.
Odznaki wręczył Przemysław Woyciechowski – Przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Rady HDK PCK.
W trakcie uroczystości Rektor-Komendant WSOWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka wręczył listy gratulacyjne za szczególną ofiarność krwi w 2016 roku . Listy otrzymały kobiety, które w minionym roku dokonały donacji co najmniej 3 razy i mężczyźni, którzy oddali potrzebującym krew minimum 4 razy: Natalia Fiedoruk, Andżelina Pomian, Magdalena Skrzetuska, Grzegorz Zadworny, Piotr Gargacz, Maciej Guz, Fabian Wojtasik, Kacper Chudzik, Paweł Szypulewski, Remigiusz Trybus, Paweł Pojmicz, Piotr Kromołowski, Artur Sowa, Dawid Lis i Mateusz Kołodziej.
Wśród osób odznaczonych byli podchorążowie, studenci cywilni, pracownik cywilny Uczelni, emerytowany oficer WP, jak również członek Klubu spoza WSOWL.
– Ubiegły rok był kolejnym rokiem sukcesów działalności Klubu, bowiem podczas wszystkich akcji poboru pobrano w sumie 319 jednostek krwi pełnej co daje 143,5 litrów tego niezastąpionego leku – podsumował Wiceprezes Klubu Tomasz Nowicki.zdjęcia: kpr. pchor. Marcin Wawrzyniak

Back to top