- Spotykamy się dziś, aby uczcić rozpoczęcie Insurekcji Kościuszkowskiej - powstania, które było ostatnią próbą ratowania Rzeczypospolitej. Trwało od 24 marca do 16 listopada 1794 r. i chociaż Kościuszko poniósł klęskę, wskazał drogę walki o wolność poprzez zbiorowy wysiłek całego narodu. To jego testament - tę myśl podejmą Polacy podrywając się co pokolenie do walki o niepodległość. Spotykamy się jednocześnie w Roku Kościuszkowskim, roku dwusetnej rocznicy jego śmierci. Jesteśmy dumni, że Uczelnia nosi imię tego bohatera. Jesteśmy spadkobiercami i kontynuujemy tradycje pierwszej uczelni wojskowej - Szkoły Rycerskiej, wśród której absolwentów był Tadeusz Kościuszko – powiedział Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Lesław Wełyczko podczas uroczystości, która odbyła się w WSOWL.

Zawodnicy wzięli udział w sztafecie kościuszkowskiej na dystansie 1794 nawiązującym do roku, w którym Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę.
W wyniku rywalizacji drużyny zajęły następujące miejsca:
- miejsce I - 2 kompania szkolna (sierż. pchor. Mateusz Razim, sierż. pchor. Rafał Babicz i plut. pchor. Łukasz Barcikowski),
- miejsce II – 5 kompania szkolna (kpr. pchor. Mateusz Czuryło, kpr. pchor. Dominik Kawalec i st. szer. pchor. Damian Waliłko),
- miejsce III – 3 kompania szkolna (plut. pchor. Patryk Hładuniuk, plut. pchor. Łukasz Domaradzki i kpr. pchor. Marcin Dymowski).
Zwycięzcy otrzymali z rąk Prorektora ds. dydaktyczno-naukowych płk. dr. Lesława Wełyczki, Dziekana Wydziału Zarządzania płk. dr. hab. inż. Tomasza Smala i Kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu płk. dr. Mirosława Dolińskiego dyplomy i nagrody, a najlepsze drużyny Puchary Przechodnie Rektora-Komendanta.
Uroczystość uświetniła rekonstrukcja militarna epizodów Bitwy Racławickiej przygotowana przez podchorążych z gościnnym udziałem Kozielskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej.


tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top