W ramach zgrupowania poligonowego w OSPWL Wędrzyn miała miejsce narada metodyczna nt. wykorzystania laserowych symulatorów strzelań w szkoleniu wojskowym.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Inspektoratu Uzbrojenia oraz Inspektoratu Szkolenia DG RSZ, dowódcy i szefowie szkolenia jednostek wojskowych, kadra centrów

szkolenia oraz przedstawiciele producenta, firmy SAAB, prowadzący wsparcie techniczne szkolenia słuchaczy WSOWL.
- Przedstawione zostały ogólne założenia wykorzystania LSS w szkoleniu taktycznym, funkcje i możliwości techniczne poszczególnych elementów systemu, a także niezbędne zmiany organizacji zajęć spowodowane wprowadzeniem nowego narzędzia dydaktycznego – mówi prowadzący naradę Kierownik Zakładu Działań Bojowych i Rozpoznania płk dr Lech Plezia.
Głównym elementem narady był praktyczny pokaz przygotowania do pracy i zastosowania LSS w szkoleniu taktycznym podchorążych realizowanych w oparciu o Ośrodek Zurbanizowany OSPWL Wędrzyn.
W ramach dyskusji podczas podsumowania spotkania, uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami z kadrą Instytutu Dowodzenia na temat wykorzystania symulatorów w szkoleniu, a także uzyskać szczegółowe informacje techniczne o laserowym systemie strzelań.
Organizatorem spotkania był Instytut Dowodzenia Wydziału Zarządzania.

zdjęcie: mjr Piotr Szczepański

Back to top