SGM (ret) Steven Horsley - weteran Wojsk Specjalnych Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, koordynator edukacyjny University of Charleston i specjalista ds. przywództwa, wygłosił w WSOWL wykład pt. „Leadership – modern command”.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania zaproszonych gości oraz podchorążych przez Dziekana Wydziału Zarządzania płk. dr. hab. inż. Tomasza Smala. Wśród gości znaleźli się weterani Wojsk specjalnych Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych: LCT (ret) McGregor, LTC (ret) Schmitt i MJR (ret) Crowley. SGM (ret) Steven Horsley poprowadził prelekcje na temat przywództwa, rozkazów oraz komunikacji wojskowej.
LCT (ret) McGregor opowiedział o etosie wojownika. Poruszał ważne kwestie na temat relacji między dowódcą, a jego podwładnymi. Dzięki wideokonferencji poprowadzonej przez platformę WebEx prelegenci brali czynny udział w panelu dyskusyjnym oraz odpowiadali na pytania słuchaczy. Wykład w całości odbył się w języku angielskim.
Wykład był kontynuacją cyklu pt. „ Leadership – Nowoczesne dowodzenie” organizowanego przez Leadership Section działającą przy Biurze Karier i Programów Międzynarodowych i Zakład Zarządzania Kadrami i Przywództwa z Wydziału Zarządzania.


Back to top