Po raz pierwszy w historii Uczelni na Wydziale Zarządzania odbyła się inauguracja cyklu wykładów autorskich realizowanych w ramach seminarium doktoranckiego.

Uroczystość poprowadził Dziekan Wydziału Zarządzania płk dr hab. inż. Tomasz Smal. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Prorektor ds. wojskowych płk dr Marek Pytel, władze Wydziału Zarządzania oraz kadra naukowa.
Pierwszy wykład autorski pt.: „Dyskusja kluczowych teorii organizacji (klasyczna teoria organizacji, teoria systemowa, teoria sieciowa) w kontekście problemów i potrzeb współczesnego zarządzania oraz dowodzenia” poprowadził prof. dr hab. inż. Jan Stachowicz.
Po wykładzie odbyło się zebranie naukowe Instytutu Zarządzania, prowadzone przez ppłk dr Józefa Ledzianowskiego. Podczas zebrania zaprezentowana została koncepcja rozprawy doktorskiej, której założenia były przedmiotem szerokiej dyskusji wśród grona profesorskiego.


Back to top