- 12 marca 1999 roku spełniło się marzenie wielu pokoleń Polek i Polaków o powrocie do demokratycznej, zachodniej rodziny wolnych narodów. Polska podpisując Traktat Waszyngtoński zbudowała filar, fundament swojego bezpieczeństwa narodowego. Wyszła tym samym z pojałtańskiego porządku światowego opartego na zasadzie podziału strefy wpływów dwóch, wiodących w tym czasie, globalnych mocarstw – powiedział Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Lesław Wełyczko podczas zbiórki z okazji 18 rocznicy wstąpienia Polski do NATO.

Prorektor podkreślił, że byliśmy i jesteśmy zwolennikami idei szczególnej więzi transatlantyckiej oraz strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. W czasie 18 lat obecności Polski w NATO wielokrotnie potwierdziliśmy swoją wiarygodność sojuszniczą. Tak było w operacji ISAF w Afganistanie, a także w działaniach na Bałkanach.
- Polska armia zmienia się, modernizuje się i unowocześnia. Zwiększa swoje możliwości i zdolności bojowe. Ważną rolę w tym względzie spełnia nasza Uczelnia kształcąc kolejne pokolenia polskich dowódców i oficerów rezerwy. To, że wśród nas są studenci innych armii świadczy o renomie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych i jej trwałym miejscu w systemie europejskiego i światowego wyższego szkolnictwa wojskowego – dodał płk dr Lesław Wełyczko.
Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top