W WSOWL odbyło się oficjalne rozpoczęcie międzynarodowego semestru letniego 2016/2017 dla studentów z zagranicznych uczelni partnerskich, który trwać będzie do 18 czerwca br. W tym roku akademickim gościmy studentów m.in. z USA, Austrii, Rumunii, Bułgarii, Litwy, Słowenii, Włoch, Hiszpanii oraz Turcji.

Studenci zostali powitani przez Pełnomocnika Rektora-Komendanta ds. współpracy międzynarodowej i protokołu - płk. (rez.) dr. Krzysztofa Klupę,. Prodziekan ds. wojskowych mjr dr Marcin Bielewicz opowiedział o zasadach obowiązujących w WSOWL. Interesującą prezentację nt. Uczelni przedstawił kpt. Marcin Jasnowski z Sekcji Kontaktów Zagranicznych.
Wydarzenie było także okazją do zapoznania studentów z szerokim programem kulturowym, który realizowany jest przez Biuro Karier i Programów Międzynarodowych przy wsparciu zaangażowanych studentów z Sekcji Wymian Międzynarodowych.
Kolejnym punktem spotkania była prezentacja przeprowadzona przez Julię Sowińską oraz szer. pchor. Piotra Kaczorowskiego, którzy opowiedzieli o działalności Sekcji oraz ich kluczowym Programie „Buddy”. Finalnym elementem inauguracji była prezentacja pracownika Biura Karier i Programów Międzynarodowych - Karoliny Tomczyk, która przedstawiła szczegółowy plan organizacyjny na cały przyszły semestr międzynarodowy.
Ponadto, każdy student otrzymał pakiet powitalny, który zawierał m.in. materiały promujące Uczelnię oraz Program Erasmus+, tj.: przewodnik dla przyjeżdżających studentów, polskie karty telefoniczne, zeszyty, kubki itp.
Wydarzenie koordynowane było przez plut. pchor. Piotra Rosińskiego oraz plut. pchor. Krzysztofa Liszczyńskiego, którzy po inauguracji oprowadzili przyjezdnych studentów po terenie WSOWL zapoznając ich z infrastrukturą Uczelni.
Podczas inauguracji obecni byli również koordynatorzy Programu Erasmus+, pracownicy dydaktyczni, prowadzący zajęcia na semestrze międzynarodowym, dowódcy kompanii szkolnych, jak i pozostali pracownicy wojska bezpośrednio związani z organizacją bieżącego semestru zagranicznego.
Międzynarodowy semestr letni 2016/2017 realizowany jest przy wsparciu Programu Erasmus+.


Back to top