- Swoją dotychczasową służbą udowodniliście Panowie, że jesteście profesjonalistami i dobrymi fachowcami, którzy mogą być wzorem dla innych – powiedział Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Lesław Wełyczko podczas uroczystości awansu na wyższy stopień wojskowy i przywitania oficera w Uczelni.

Grono oficerów starszych zasilił mjr Marek Kociuba z Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu.
Służbę w WSOWL jako wykładowca rozpoczął kpt. Tomasz Leja, który dotychczas służył w 12 Brygadzie Zmechanizowanej.zdjęcia: st. chor. sztab. Wiesław Borsuk

Back to top