Podchorążowie grup osobowych pancerno-zmechanizowanej specjalność zmechanizowana, aeromobilnej oraz rozpoznania ogólnego szkolili się w jednostkach wojskowych 25BKPow w m. LEŹNICA WIELKA w zakresie praktycznego współdziałania ze śmigłowcami.

Intensywne szkolenie dostosowane było do przynależności ćwiczących podchorążych do grup osobowych. I tak podchorążowie specjalności zmechanizowanej uczyli się współdziałania ze śmigłowcami, technik desantowania oraz planowania działań taktycznych jako taktyczny desant śmigłowcowy.

Efektem finalnym szkolenia „zmecholi” był wykonany rajd na wyznaczone obiekty. Podchorążowie grupy osobowej aeromobilnej i rozpoznania doskonalili desantowanie technikami aeromobilnymi i działanie po desantowaniu.

Szturmani szlifowali swe umiejętności taktyczne działając jako grupa rajdowa.

Podchorążowie szkolili się praktycznie w zakresie ewakuacji medycznej zgodnie z procedurami MEDAVC w Powietrznej Jednostce Ewakuacji Medycznej na lotnisku Nowy Glinnik.

Intensywne szkolenie podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych z Wrocławia w ostatnim okresie ich praktycznego szkolenia w Uczelni, które jest ostatnim etapem przygotowania ich do roli dowódców plutonów w jednostkach wojskowych w tak obszernej tematyce, zrealizowano dzięki zaangażowaniu żołnierzy 25BKPow, w tym szczególnie Ośrodka Aeromobilno-Spadochronowego, pilotów 1 dywizjonu lotniczego i Powietrznej Jednostce Ewakuacji Medycznej.


 

Back to top