1 marca delegacja podchorążych z Prorektorem ds. Wojskowych – płk. dr. Markiem PYTLEM uczestniczyła w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przeprowadzonych na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

W ramach obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Sali widowiskowej Klubu Uczelni  wystawiony został spektakl „Inka” w wykonaniu zespołu wrocławskiego Teatru Arka. Spektakl oparty jest na biografii Danuty Siedzikówny, ps. Inka.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiono w 2011 roku, w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu reżimowi komunistycznemu.


 

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w WSOWL


2 marca br. Naukowe Koło Pamięci Narodowej WSOWL zorganizowało Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamięć Bohaterów antykomunistycznego powstania uczczono ogólnopolskim studenckim konkursem wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych i studencką konferencją naukową o tej samej tematyce. Do Uczelni przybyli przedstawiciele Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z Dęblina, Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni, Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy, a także Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego. W imieniu Rektora-Komendanta przybyłych gości powitała Prorektor ds. studenckich – dr Magdalena Hopej-Tomaszycka, która podkreśliła, jak ważne w historii Polski są tradycje związane z Żołnierzami Wyklętymi.
W trakcie konferencji wystąpiło kilkunastu prelegentów. Obok tematów typowo historycznych były również wystąpienia nawiązujące do roli, jaką historia Żołnierzy Niezłomnych odgrywa w rozwoju współczesnych postaw patriotycznych, zwłaszcza wśród młodych Polaków. Obradom konferencyjnym przewodniczył dr Marcin Paluch (WSOSP).
W konkursie, który odbył się pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, udział wzięło kilkudziesięciu podchorążych i studentów cywilnych. Pytania konkursowe przygotował dr Tomasz Siewierski z Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jury konkursowemu, jako przedstawiciel Rektora-Komendanta, przewodniczył dr hab. Tadeusz Marczak (WSOWL), a ponadto odpowiedzi uczestników oceniali dr Marcin Paluch (WSOSP) i dr Tomasz Siewierski (WCEO), a pytania finałowe zadawał por. Gerard Widziewicz. Do finału konkursu zakwalifikowało się 10 uczestników, którzy zajęli następujące miejsca:

1. plut. pchor. Mateusz Wolski (WSOWL)
2. sierż. pchor. Michał Białek (WSOWL)
3. sierż. pchor. Tomasz Lada (WAT)
4. plut. pchor. Sebastian Lech (WSOWL)
5. szer. pchor. Paweł Kaczmarski (WSOSP)
6. st. kpr. pchor. Maksymilian Kościelniak (WSOWL)
6. Mateusz Słupiński (US)
6. mar. pchor. Kamil Jędrak (AMW)
7. szer. pchor. Karol Spychała (WSOWL)
7. szer. pchor. Karol Nawrocki (WSOSP)


Nagrody wręczył Rektor-Komendant WSOWL – gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, który w swym przemówieniu podkreślił bohaterstwo Żołnierzy Wyklętych oraz motywy, jakimi kierowali się podejmując nierówną walkę.


Back to top