W dniu 22 lutego br. podchorążowie 5 kompanii szkolnej realizowali marsz kondycyjny z elementami działań taktycznych.

W trakcie zajęć oprócz doskonalenia wytrzymałości fizycznej, podchorążowie wykorzystywali nabyte umiejętności z zakresu OPBMR, udzielania pierwszej pomocy na polu walki (Combat Life Saver), nawiązywania łączności oraz organizacji i zabezpieczenia ewakuacji medycznej. W działaniu istotne znaczenie miało przede wszystkim umiejętne dowodzenie oraz współpraca w plutonach.


 

Back to top