24 lutego br. w Sali Tradycji odbyło się uroczyste pożegnanie oficerów, którzy zakończyli służbę w Uczelni i przeszli do rezerwy. Z mundurem pożegnali się: ppłk Bogdan TRZEŚNIEWSKI, ppłk Krzysztof GALANT oraz mjr Marek BOGDAŃSKI.

W obecności przełożonych, kadry dydaktycznej i kolegów, Rektor-Komendant - gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA podziękował odchodzącym oficerom za wieloletnią, wzorową służbę oraz złożył życzenia wszelkiej pomyślności.


Back to top