W siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli odbyło się 33 spotkanie Grupy Implementacyjnej zajmującej się międzynarodową wymianą młodych oficerów w ramach programu wzorowanego na międzyuczelnianym programie ERASMUS.

Podczas spotkania poruszano problemy dotyczące poprawy jakości kształcenia przyszłych oficerów oraz dalszy rozwój i pogłębianie współpracy międzynarodowej na rzecz wspólnej polityki bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Zaprezentowano nowe oferty edukacyjne w tym wspólne międzynarodowe studia doktoranckie pod egidą European Security and Defence College (ESDC), Międzynarodowy Kurs Operacji Wsparcia Pokoju na Cyprze.

Podczas obrad mjr Piotr Pietrakowski zaprezentował ofertę Międzynarodowego Kursu Przywództwa, którego organizatorem jest Wydział Zarządzania WSOWL.


Back to top