W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych przebywał z wizytą Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.

W trakcie wizyty Podsekretarz Stanu zapoznał się z bazą dydaktyczno-szkoleniową oraz specyfiką kształcenia i doskonalenia kadr i studentów WSOWL.
Swoje osiągnięcia zaprezentowały koła naukowe i sekcje zainteresowań. Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski obserwował m.in. prowadzenie zajęć z wykorzystaniem systemu symulacji taktycznej PACAST, VBS, systemu szkolno-treningowego „Śnieżnik” oraz symulatora „Jaskier”.
Z dużym zainteresowaniem Podsekretarz Stanu śledził zajęcia taktyczne z wykorzystaniem Laserowego Symulatora Strzelań.
W trakcie wizyty Profesor obejrzał m.in.: budynek internatowy „Mars”, nową bibliotekę, pracownię zarządzania kryzysowego, salę tradycji, salę planowania, obiekty sportowe, bazę gabinetową i rejon zakwaterowania podchorążych.
Ostatnim elementem pobytu w WSOWL było spotkanie z kadrą kierowniczą Uczelni na czele z Rektorem-Komendantem – gen. bryg. dr. hab. inż. Dariuszem Skorupką.zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top