W ramach projektu „Znaczenie Wojska Polskiego w historii Polski”, realizowanego we współpracy z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty, podchorążowie przeprowadzili serię wykładów i prezentacji o roli Wojska Polskiego w historii naszego kraju. Słuchaczami byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy odwiedzili Wyższą Szkołę Oficerską oraz przyjęli podchorążych w swoich szkołach. W ciągu 3 dni udało się przeprowadzić zajęcia z uczniami 18 dolnośląskich szkół.

Prelegenci opowiadali o zwycięstwach oręża polskiego. Przedstawiano, jak ewoluowały polskie formacje zbrojne i jakie tradycje łączą współczesnych polskich żołnierzy z ich historycznymi poprzednikami. Najmłodszym słuchaczom przybliżali wartości takie, jak Bóg, Honor i Ojczyzna, którymi kierują się współcześni podchorążowie WSOWL i którymi kierowali się polscy żołnierze w przeszłości. Wyjaśniali również, jak ważne jest życie w niepodległym państwie.
Dla podchorążych pierwszego rocznika udział w projekcie stanowi okazję do rozwijania umiejętności szkoleniowo-wychowawczych, niezbędnych w służbie na stanowiskach dowódczych. Natomiast dla uczniów jest to bardzo ciekawa forma poznawania historii Polski i nabywania wiedzy o różnych okresach naszej państwowości i tradycjach polskiego oręża.

O wartości przedsięwzięcia najlepiej świadczy duży entuzjazm, z jakim spotkało ono się ze strony, zarówno dzieci, jak i nauczycieli oraz duże zainteresowanie innych szkół, które wyraziły chęć dołączenia do projektu.
Nasza akcja będzie kontynuowana do końca roku szkolnego.


Back to top