W WSOWL rozpoczęła się kolejna edycja stacjonarnych kursów języka angielskiego wg STANAG 6001 dla żołnierzy zawodowych. Po raz pierwszy uczestniczą w nich przedstawiciele sił zbrojnych z innych państw.

Słuchaczy w murach Uczelni powitał Kierownik Studium Języków Obcych ppłk dr Mikołaj Kugler, który zapoznał ich z organizacją procesu dydaktycznego oraz wymogami, które będą musieli spełnić. Zwracając się do słuchaczy ppłk Kugler podkreślił, że "osiągnięcie pożądanego poziomu znajomości języka angielskiego wymagać będzie systematyczności, ciężkiej i wytężonej pracy, wielu wyrzeczeń oraz poświęcenia czasu wolnego". Na zakończenie swojego wystąpienia Kierownik życzył wszystkim sukcesów w nauce, zrealizowania zakładanych celów językowych oraz mile spędzonego czasu w Uczelni i we Wrocławiu.
Kursy trwać będą do 7 lipca br. Zakończą się egzaminami resortowymi wg STANAG 6001.
Uczelnia prowadzi stacjonarne kursy doskonalenia znajomości języka angielskiego na poziomach 1 – 3 dla żołnierzy zawodowych i pracowników wojska skierowanych przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON. Kursy na poziomach 1 i 2 obejmują 590 godz., a na poziomie 3 - 620 godz.

Back to top