Przedstawiciele WSOWL uczestniczyli w międzynarodowym module akademickim dotyczącym wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej.
Spotkanie zrealizowane w ramach programu EMILYO (wymiana studentów wojskowych inspirowana przez program Erasmus) odbyło się w Terezjańskiej Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt.

Podchorążowie z naszej Uczelni: Katarzyna Obarska, Przemysław Talacha oraz Łukasz Liszczyński uczestniczyli w zajęciach wraz z kolegami z Grecji, Rumuni, Estonii, Litwy, Niemiec, Francji, Włoch, Holandii, Czech oraz z gospodarzami – austriackimi kadetami.
Oficerowie z WSOWL: mjr dr Piotr Pietrakowski i mjr dr Marcin Bielewicz przeprowadzili wykłady tematyczne dla osób uczestniczących w kursie, a także oceniali wyniki studentów podczas ich pracy w grupach roboczych.
Głównym celem modułu akademickiego była nauka, wyjaśnienie głównych aspektów oraz integracja między uczestnikami. Każdego dnia podchorążowie pracowali w grupach, aby przygotować prezentacje nawiązującą do zadanego tematu i prezentować problem na forum,
w celu rozwijania zdolności językowych oraz prowadzenia wystąpień publicznych.
Ważnym elementem programu Modułu CSDP była wizyta w wiedeńskiej Kwaterze Głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie uczestnicy modułu mogli zapoznać się ze strukturą tej instytucji oraz wysłuchać wystąpienia przedstawiciela ONZ nt. współpracy pomiędzy Unią Europejską i ONZ.
Na koniec kursu uczestnicy mogli wykazać się wiedzą podczas testu końcowego. Podczas ceremonii zakończenia kursu wykładowcy otrzymali podziękowania, a podchorążowie certyfikaty i odznaki z rąk Komendanta austriackiej Uczelni oraz przedstawiciela European Security and Defense College.


Back to top